لوگوی sms.ir
ایجاد حساب ورود به پنل

اعضا

اعضای هیئت مدیره

مصطفی تهرانی

مصطفی تهرانی

مدیر طراحی و توسعه
وحید خسروی

وحید خسروی

مدیر عامل
امین ربیعی

امین ربیعی

مدیر پیامدهی

اعضای تیم ایده پردازان

محدثه سعادتی

محدثه سعادتی

کارشناس پشتیبانی
الناز رایگانی

الناز رایگانی

کارشناس پشتیبانی
فرناز نصیربیگی

فرناز نصیربیگی

کارشناس پشتیبانی
زهرا عظیمی

زهرا عظیمی

کارشناس پشتیبانی
آرمین کوچک خواه

آرمین کوچک خواه

کارشناس پشتیبانی
حمید نادری

حمید نادری

کارشناس پشتیبانی
بهاره احمدی

بهاره احمدی

کارشناس فروش
مشاوره رایگان 0212853