لوگوی sms.ir

اعضا

اعضای هیئت مدیره

مصطفی تهرانی

مصطفی تهرانی

طراحی و توسعه
وحید خسروی

وحید خسروی

مدیر عامل
امین ربیعی

امین ربیعی

مدیر پیامدهی

اعضای تیم پیامدهی ایده پردازان

محدثه سعادتی

محدثه سعادتی

سرپرست تیم پشتیبانی
الناز رایگانی

الناز رایگانی

کارشناس پشتیبانی
فرناز نصیربیگی

فرناز نصیربیگی

کارشناس پشتیبانی
زهرا عظیمی

زهرا عظیمی

کارشناس پشتیبانی
آرمین کوچک خواه

آرمین کوچک خواه

کارشناس پشتیبانی
حمید نادری

حمید نادری

کارشناس پشتیبانی
زینب متولی

زینب متولی

کارشناس پشتیبانی
شیدا گل طالبی

شیدا گل طالبی

کارشناس فروش
مشاوره رایگان 0212853